Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lee Hyori: Yuri-г харахад өнгөрсөн үе минь санаанд орсон
 • Lee Hyori: Yuri-г харахад өнгөрсөн үе минь санаанд орсон 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.10 PM (2013-04-09)

  Дуучин Lee Hyori-гоос Охидын хамтлагийн гишүүдээс хэн хараанд чинь хамгийн их өртөж байна вэ?” гэхэд Hyori SNSD хамтлагийн гишүүн Yuri болон 2NE1 хамтлагийн ахлагч CL нарыг сонгожээ.

  Тэрээр Yuri-гийн талаар "Түүнийг харахад үнэхээр яг л өөрийнхөө өнгөрсөн үеийг харж буй мэт байсан.SNSD-ын тоглолтоос Yuri-гийн соло маш гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн.Fin.K.L д байх үед би ч бас соло үзүүлбэрээрээ олны анхааралд өртдөг байсан.Yuri-гийн солог үзсэнээс хойш тэр кпоп эмэгтэй одуудаас соло дуучин болвол хамгийн их амжилт үзүүлэх юм шиг санагдсан”

  CL-ын талаар "Тэр үнэхээр төрөлхийн эрч хүчтэй ауратай.Үнэхээр түүн шиг сэтгэл татам байдалтай хүнийг солонгосоос олоход бэрх.Түүний эрч хүчтэй дуулалт,репийн чадвал зэрэг нь соло дуучин болоход амжилт үзүүлэхүйц чадвар”

  "Yuri-гийн sexy дүр төрх, CL-ын сэтгэл татах чадвар үнэхээр гайхалтай.Хэрвээ тэд соло дуучин болвол маш их амжилт үзүүлнэ” гэжээ.  By: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 763 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû