Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Soo Hyun-ий төрсөн өдрөөр фэнүүд нь хүүхдийн эмнэлэгт 46.000$ хандивлажээ
 • Kim Soo Hyun-ий төрсөн өдрөөр фэнүүд нь хүүхдийн эмнэлэгт 46.000$ хандивлажээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.44 PM (2013-02-20)

  2 сарын 17 нд Хандивын байгууллагаас Kim Soo Hyun-и фэнүүд нь түүний нэрээр хүүхдийн эмнэлэгт 46.369$ буюу 50 сая вон хандивласаныг зарлажээ. Түүний төрсөн өдөрт зориулж 1 сарын турш нэр дээр нэг хүн бүр 20$ хийснээр ийнхүү 46.369$ болсон байна.  Харин түүний фэнклубынх нь энэхүү мөнгийг төрсөн өдрөөр нь хүүхдийн эмнэлэгт хандивлахаар шийджээ. Мөн 200 кг будаа хандивлажээ.

  Тайланд дахь фэнклубынх нь бас амьтны асрамжийн газар хандив өгжээ. Soohyun "Beyond” брэндийн модель болсон билээ. "Beyond” брэнд нь амьтан дээр туршилт хийхийн эсрэг байр суурьтай байдаг учраас мөн Kim Soo Hyun нохойтой учраас амьтны асрамжийн газар хандив өргөхөөр шийджээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-20) Ïðîñìîòðîâ: 330 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû