Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн их өөрчлөгдсөн эмэгтэй одууд
 • Хамгийн их өөрчлөгдсөн эмэгтэй одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.10 AM (2013-03-21)


  Дэбютээс хойш Хамгийн их өөрчлөгдсөн эмэгтэй одууд...  Нетизенүүдийн зарим сэтгэгдлүүдээс.

  "Han Hyo Joo-г мэс ажилбар хийлгэсэн гэж мэдсэнгүй, гэхдээ тэр натурал харагдаж байна.”

  "Чи ямар ч чөтгөрийг пластик мэс заслаар юу ч болгон өөрчилж болно”

  "Би ч бас мэс засал хийлгэмээр санагдаж байна…”

  "Бүгдэд нь шинэ төрхтэй болсонд баяр хүргэе”

  "Алдартан болоход хөөрхөн байх шаардлага биш бололтой. Чи алдартан болохоор магадгүй хөөрхөн болчих ч юм билүү…”

  "Алдартнуудын хэд нь хутганы дор хэвтээгүй бол гэдгийг гайхаж байна…”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 1297 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû