Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хөлөө цэврүүдтэл нь өндөр өсгийт өмсөх хэрэг байна уу?
 • Хөлөө цэврүүдтэл нь өндөр өсгийт өмсөх хэрэг байна уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.50 PM (2013-03-07)

  Саяхан интэнэтээр эмэгтэй оддийн өндөр өсгийтэй гуталийн талаар нийтлэл гаржээ. Үүнд IU, 4minute’ийн Hyun Ah, SISTAR’ийн Bora, Kara’ийн Goo Ha Ra,нарийн хөлний байдлийг харуулсан байна.

  Ихэнх эмэгтэй одод өөрсдийнхөө хөлийг урт нарийн харагдуулах гэж өндөр өсгийтэй гутал өмсдөг билээ. Тэд өндөр өгсийтэй гуталийг дасгал хийж бүжиглэхдээ мөн тайзан дээр гарахдаа өмсдөг байна. Тэгэхээр өндөр өсгийтэй гуталтай ямар их цагийг өнгрүүлдэг нь ойлгомжтой. Үүний үр дүнд хөл нь үргэлж хөөж,маш их цэврүүдтэг байна.

  Нэтизэнүүд:Тэд ийм жоохон байхад тэд хөлөнд юу тохиолдсонийг хардаа!!!,Энэ маш их өвдөж байгаа байх мөн Тэдний ажил өндөр харагдах мөн хөөрхөн харагдах гэж л ингэдэг хэмээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 879 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû