Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kangta-ын Ideal Type нь F(x) Victoria
 • Kangta-ын Ideal Type нь F(x) Victoria 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.02 PM (2013-04-24)


  Хятадын ‘The Generation Show‘ын үеэр түүний ideal type ыг асуухад тэрээр F(x) Victoria гэж хэлсэн ба хөтлөгч нь дахин лавлан дэлгэрэнгүй асуухад тэрээр : Өмнө викториа дебют хийхээсээ өмнө миний клипэнд тоглож байсан юм .Би цэрэгт байх үедээ өөрийнхөө клипийг зурагтаар явж байхаар нь үзсэн тэгээд викториаг харсан чинь тэр яг л сахиусан тэнгэр шиг санагдсан би цэргээс буцаж очоод түүнээс цуг гарахыг асууна гэж бодож байсан гэвч би эргэж ирэхэд тэр аль хэдийн дебют хийсэн ба түүний араас маш их фенүүд нь гүйдэг болсон байсан Тиймээс би бууж өгөх хэрэгтэй болсон Тэр бол үнэхээр миний Ideal type гэж хэлжээ.


  тэр сүрхий клипийг нь үзий  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-24) Ïðîñìîòðîâ: 565 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû