Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-т ижил хүйстэн,2 хүйстэн сонирхогч нар байдаг уу?
 • K-pop-т ижил хүйстэн,2 хүйстэн сонирхогч нар байдаг уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.57 PM (2013-03-22)

  [IMG]


  Энэ мэдээллийг нэгэн нетизен бэлджээ. Idol-ууд дунд ижил хүйстэн,2 хүйстэнээ сонирхогч айдолууд байдаг уу гэсэн асуулт тавьжээ. Харин бусад нетизенчүүд нь энэ мэдээллийг хүргэсэн байна.


  Эрэгтэй айдолууд хоорондоо

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/07/120721_shinee_jonghyuntaemin_1.jpg

  [IMG]

  Эмэгтэй айдолууд хоорондоо

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  Энэ зургуудыг үзсэн зарим хүмүүс сэтгэгдэл бичихдээ

  1.Би Key, Jo Kwon, бас U-Kiss Kevin нарыг ижил хүйстэн гэж боддог гэсэн байна.

  Энэ сэтгэгдэл н 10 лайк авсан байна.

  2.Надад  GD Key 2 тийм гэж санагддаг.

  20 лайк авсан

  3.Ер н Ukiss хамтлаг бүгд л ижил хүйстэн шдээ

  1 лайк

  4.Amber надад ижил хүйстэн шиг санагддаг.Тэгээд л тэр ийм эрэгтэйлэг стильтэй байх

  30 лайк

  5.Энэ бол хуввь хүний хэрэгт хандаж байгаа халдлага!!! Би та нарт ийм зүйл бичихээ болиосой гэж хүсч байна.Тэд дуулж бүжиглэх н л бидэнд хангалттай биш гэж үү? Тэдний юу ямар байх н бидэнд огтхон ч хамаагүй

  19 лайк

  6.Шайний – гин Тэмин Жунхён 2 – ыг ижил хүйстэн гэж боддог.Зураг эдр н ч байдагшд

  4 лайктай

  7.Yunho – г би ижил хүйтэн гэж боддог.Харин  Jaejoong бол 2 хүйстэнээ сонирхогч JoKwon Kevin Amber GD нар ижил хүйстэн

  5 лайк

  8.Eunjung – г ижил хүйстэн гэж боддог

  1 лайк

  9.Энэ зүгээр л нэг давхардсан хэрэг шүүдээ.Тэд огтхон ч тийм биш.Тийм хүмүүсийг интертайнментүүд авахгүй гэж бодож байна.

  21 лайк

  ****************  By: http://mnkoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-22) Ïðîñìîòðîâ: 1158 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû