Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн хамгийн ухаалаг 5 idol
 • K-pop-ийн хамгийн ухаалаг 5 idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.29 PM (2013-03-01)


  K-pop-ийн хамгийн ухаалаг 5 idol-ийг танилцуулж байна...  http://www.ktopia.net/images/stars/minhangroo.png

  5. Дуучин Han Groo

  Тэрээр 3 хэлтэй, их сайн бүжиглэдэг ба дэбут хийсний дараахан түүнийг UEE-тай адилхан, бараг ихэр гэгдэж байсан юм байна.  АНУ-д боловсрол эзэмшсэн юм шиг байна тэгж ойлгов.

  4. TVXQ Changmin

  Тэрээр сургуульд байхдаа онц сурдаг байсан ба сургуулийн шилдэг 5хүүхдийн тоонд ордог байжээ. Мөн тэрээр их мэдлэгтэй юм байна

  3. Brown eyed girls Miryo

  Нэг нэвтрүүлэгт оролцсон ба түүний ой тогтоолд үнэхээр сайн юм байна. Тэрээр ухаалаг, толгой сайтай эмэгтэй idol-уудын нэг.

  2. Дуучин,  жүжигчин Lee seung Gi

  сургуульд байхаасаа л сайн сурагчдын тоонд ордог байсан ба сургуульд байхдаа удирдагч болох авьяастай нэгэн байжээ. Тэрээр их сургуулиа маш амжилттай төгсчээ.

  1. CN BLUE Yonghwa маань 1-р байранд оржээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-01) Ïðîñìîòðîâ: 790 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû