Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYP Entertainment IU болон CL-ийг явуулсандаа харамсадаг
 • JYP Entertainment IU болон CL-ийг явуулсандаа харамсадаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.10 PM (2013-03-08)

  Мc :Бусад хамтлаг дуучидийн ямар дуунд дуртай вэ ?
  Jokwon:Би 2NE1-ii Iam The bEST-Д  дуртай.CL JYP-ийн бэлтгэгч байсан хэмээхэд MC нар гайхсанаа нууж чадсангүй .
  Seulong нэмэн:JYP  яагаад түүнийг компаниас гаргасан ни сонин байгаа юм даа.
   
  2AM нэмэn IU,BEAST-ийн  Yoon Doojoon, Kara-ийн  Goo Hara, SISTAR-ийн Hyorin, мөн Secret-ийн  Song Jieun нар бүгд JYP-ийн бэлтгэгч байсан .MC тэднээс тэгээд CEO Park Jin Young ийм шийдвэр гаргасандаа харамсдаг болов уу? 2AM:Тиймээ тэр харамсадаг. Саяхан тэрээр хэлэхдээ тэр явж IU-г олж уузлсан гэсэн . 
   
               


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 2215 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû