Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jeon Ji Hyun-ий булчинлаг хөлийг хараад фэнүүд нь шоконд оржээ
 • Jeon Ji Hyun-ий булчинлаг хөлийг хараад фэнүүд нь шоконд оржээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.08 PM (2013-03-07)

  Жүжигчин Jeon Ji Hyun сэтгүүлчид болон фэнүүдийгээ хамтад нь шоконд оруулаад авсан байна. Нэтизэнүүд түүний хөлөнд хамаг анхаарлаа хандуулсан ба онгойлон хөлнийх ни булчинд анхаарлаа хандуулжээ.

  Нэтизэнүүд :Би eрөөсөө ингэж бодоогүй жүжигчин байж,Энэ түүнийг хүн шиг харагдуулж байна,Би түүний одоо байгаа байдалд ни дуртай гэхдээ би түүний төгс биш гэдгийг мэднэ,Тэр үнэхээр тааламжтай харагдаж байна. чи түүнийг өөрийнхөө хөлний булчинд зориулан массаж хийлгэдэг гэж бодох хэрэгтэй,Түүний хөл Kim Jong Kook-ийн хөлийг санагдуулж байна гэх мэтчилэн үлдээжээ.

  Харин чамд ямар санагдаж байна?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 890 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû