Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ямар эмэгтэй idol “Ухаалаг бөгөөд сүр хүчтэй” харагддаг вэ?
 • Ямар эмэгтэй idol “Ухаалаг бөгөөд сүр хүчтэй” харагддаг вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.23 AM (2013-06-04)

  970675_556112517764616_797296157_n

  Гоо сайхны брэнд Regen Cosmetics-оос зохион явуулсан "Ямар охидын хамтлагийн гишүүн язгууртан төрхтэй, ухаалаг бөгөөд сүр хүчтэй харагддаг вэ?” гэсэн санал асуулгад 20-30 насны 592 эмэгтэй оролцсон байна. Энэхүү санал асуулгад Seohyun илт давуу 51.3%-ын саналаар тэргүүлжээ. Түүний араас 2ne1 хамтлагийн Dara 21.4% саналаар 2т, Dasom 13.1%, Sunhwa 12.6% саналаар тус тус жагсжээ.

  Regen Cosmetics хэлэхдээ "Цэвэр, гэрэлтсэн арьстай охид илүү эрхэмсэг харагддаг. Тэргүүлсэн idol-ууд бүгд эрүүл арьстай байсан.” гэжээ.  Source: http://seoheart.wordpress.com/ Монгол дахь Seohyun-ы фен блог

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-04) Ïðîñìîòðîâ: 996 | Ðåéòèíã: 3.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû