Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Яг одоогын байдлаар цэрэгт алба хааж байгаа одууд
 • Яг одоогын байдлаар цэрэгт алба хааж байгаа одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.22 PM (2013-04-23)


  Яг одоогын байдлаар цэрэгт алба хааж байгаа одуудыг танилцуулж байна... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?


  1-ээс - 4-р сар
  Janghyun (Sunny Hill)
     - Цэрэгт явсан: 1-р сарын 31, 2012
     - Халагдах хугацаа: 3-р сард 2014
  Kim Yongjun (SG Wannabe)
     -
  Цэрэгт явсан: 2-р сарын 16, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 3-р сард 2014
  Min Kyunghoon
     -
  Цэрэгт явсан: 3-р сарын 6, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 12-р сар 2014
  Jay Kim (TRAX)
     -
  Цэрэгт явсан: 3-р сарын 26, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 1-р сар 2014


  5-р сараас 8-р сар
  Kim Hye Sung
     -
  Цэрэгт явсан: 7-р сарын 14, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 4-р сард 2013 - Удахгүй халагдах гэж байгаа юм байна.
  Kim Jaewook
     -
  Цэрэгт явсан: 7-р сарын 5, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 5-р сард 2013 Сарын дараа халагдана.
  Kyujong (SS501)
   
   -
  Цэрэгт явсан: 7-р сарын 23, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 5-р сард 2014
  Ji Hyun Woo (The Nuts)
     -
  Цэрэгт явсан: 8-р сарын 7, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 5-р сард 2014


  9-р сараас 12-р сар
  Heechul (Super Junior)
      -
  Цэрэгт явсан: 9-р сарын 1, 2011
      -
  Халагдах хугацаа: 7-р сард 2013
  Jung Taewoo
     -
  Цэрэгт явсан: 9-р сарын 14, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 7-р сард 2013
  Kim Jun (T-MAX)
     -
  Цэрэгт явсан: 9-р сарын 29, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 7-р сард 2013
  Kim Kyung Rok (V.O.S)
     -
  Цэрэгт явсан: 9-р сарын 29, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 7-р сард 2013
  Lee Hyun (8eight)
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 8, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 6-р сард 2014
  Rain
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 11, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 6-р сард 2013 2 сарын дараа халагдана.
  Jungmo (TRAX)
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 25, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 6-р сард 2014
  Yunhak (Supernova)
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 25, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 6-р сард 25, 2013
  Hwanhee
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 27, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 8-р сард 2013
  Leeteuk (Super Junior)
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 30, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 8-р сард 2014
  Sangchu (Mighty Mouth)
     -
  Цэрэгт явсан: 10-р сарын 30, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 8-р сард 2014
  Wheesung
     -
  Цэрэгт явсан: 11-р сарын 7, 2011
     -
  Халагдах хугацаа: 8-р сар эсвэл 9-р сард 2013
  Ghun (X-5)
     -
  Цэрэгт явсан: 12-р сарын 5, 2012
     -
  Халагдах хугацаа: 10-р сар эсвэл 11-рсард 2014

  Мөн жүжигчин Yoo Seung Ho саяхан цэрэгт явсан бөгөөд халагдах хугацаа 2015 он.


  Source: GoKpop.Org
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 875 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû