Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-г хуриман дээрээ дуулуулахын тулд хэр их мөнгө төлөх вэ?
 • IU-г хуриман дээрээ дуулуулахын тулд хэр их мөнгө төлөх вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.06 AM (2013-03-24)

  #g.gorilla

  IU G.Gorilla жүжигчин Kim ын хуриманд оролцсон билээ.

  Тэр зөвхөн зочноор оролцоогүй бөгөөд бас тэнд хуримын дуу дуулсан байна. Бас түүнийг энэ тоглолтоос хэр их орлого олох бол гэдэг нь хүмүүсийн сонихрлыг нэлээн татжээ.

  Сонгодог дуучид хуримын дуу дуулахдаа ойролцоогоор 1000~2000 сая вон (60.000-120.000 доллар) авдаг гэхдээ Аю магадгүй түүнээс ч ихийг авдаг гэнэ.

  Нэмж хэлэхэд netizen үүд мэдээнд "Өмнө нь манай найз дуучныг хуримандаа урихдаа 300 сая вон зарцуулсан.”, "Би ч бас Аю г хуримандаа дуулуулмаар байна”, "Би ч бас хуримын дуу дуулуулмаар байна гэхдээ үнэ нь дэндүү үнэтэй юм” гэх мэт сэтгэгдэл үлдээжээ


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 674 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû