Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IRIS 2 ‘Iris‘-ын төгсгөлийн хариултыг ил болгохуу?
 • IRIS 2 ‘Iris‘-ын төгсгөлийн хариултыг ил болгохуу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.42 PM (2013-02-07)

  ‘Iris 2‘ дээр киноны анхны улирлын үхсэн хүмүүс гарч ирнэ гэсэн байна...

  Тус киноны шинэ улиралд Lee Dae Hee, Jan hyuk, Lee Bum Soo, Doojoon гэх мэтийн жүжигчид тоглох бөгөөд анхны улиралд Lee Byung Hun, Kim Tae Hee, T.O.P зэрэг жүжигчид тоглосон билээ.

  http://img.photobucket.com/albums/v202/Dangermousie/a%20love%20to%20kill/AM-AIRISSpecial091223HDTVX264450-141.jpg

  Тэгвэл ‘Iris 2′ хоёрын тухайд ярихад-Кино эхнийхээ улиралтай холбоотой учир үзэгчдийг цочироох зүйлс олон гарч ирнэ. Та нарт өнгөрсөн болон одоо үе хамт байгаа мэт санагдана гэсэн байна. энүүнээс үүдэн хүмүүс төгсөглийн жүжигчин Lee Byung Hun-ыг хэн буудсан болон бусад хүмүүсийн яаж үхсэн эсвэл яагаад үхсэн мэт байсан талаар мэдэх бололцоотой гэж үзэж байгаа юм байна. IRIS 2 энэ сарын 13-аас эхлэн KBS 2 телевизээр гарна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-07) Ïðîñìîòðîâ: 619 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû