Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü HyunA гайхалтай жүжигчин болохыг хүсдэг
 • HyunA гайхалтай жүжигчин болохыг хүсдэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.29 PM (2013-04-01)


  HyunA-өөрийн нэгэн мөрөөдлийнхөө тухай яарьсан байна.

  Тэрээр хэлэхдээ: Би 7 настайгаасаа л урлагт хөл тавих гэж бэлтгэгдсэн. Тиймээс ч би өөрийгөө гайхалтай бүжиглэж мөн дуулаж чаддаг гэж боддог. Гэхдээ одоо миний хүсэж байгаа зүйл бол гайхалтай жүжигчин болох гэж хэлсэн байна.

  Мөн тэр хэлэхдээ би одоо break dance-аар хичээллэж байгаа гэж ээ.

  Жүжигчин болвол тэр хэр сайн жүжигчин болох бол?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-01) Ïðîñìîòðîâ: 509 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû