Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Girls' Generation - Хамтлагийн гишүүдийг тултал нь магтая!
 • Girls' Generation - Хамтлагийн гишүүдийг тултал нь магтая! 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.42 AM (2013-06-02)  Girls' Generation - Хамтлагийн гишүүдийг тултал нь магтая...

  Yoona: Энэ охиноос өөх хайх үнэхээр хэцүү тэрний хоолой сонссон хүн хэзээч энэ муу дуулдаг юм байна гэж хэлэхгүй бас тэр хэзээч ам барьдаггүй пэнүүд нь мэдэх байлгүдээ тэр хамтлагаа гийгүүлдэг. үнэхээр чухал гишүүн бас античуудад тэрнээс өөг хайгаад үз чи олохгүй.

   тэр дуулж чаддагүй бишээ тэр бол кпопын үзэсгэлэн. Угаасаа хамтлаг бүрд бусдаасаа жоохон тааруу дуулдаг хүн бдийшдээ энэ бол бичэгдээгүй кпопын хууль. Түүний сайн тал бол жүжиглэлт тэр хэнийг ч ардаа орхихгүйгээр сайн жүжиглэдэг шд 

  Тэр хамтлагийн төгс гишүүн Тэр бүх зүйлийг хийж чаддаг. Хамтлагийнхаа бүх үүргийг гүйцэтгэдэг. Монголд хамтлагаасаа хамгийн их пэнтэй нь юм шиг санагдсан. Тэр бас пэнүүдтэйгээ үнэхээр дотно байдаг өөрөөс нь асуулт асуувал хариулдаг үнэхээр сайн охин.

  Түүүний хөл хүн бүр тэрэн шиг гайхалтай урд гэхдээ тийм ч тарган биш туранхай биш хөлтэй болохыг хүсдэг. Снсд сонсдог хүн болгон түүний хөлиг анзаарчихсан байдаг. Бас түүний гоо үзэсгэлэн ярилтгүй сайхан. 

  Тэр үнэхэр ухаантай. Кпопын хамтлагуудад ингэж ухаантайгаараа дуудуулж байдаг хүн үнэхээр ховор. Яагаад гэвэл тэд хичээл номоо орхин дуучин болох замыг сонгосон учир нээх хичээл гээд байдаггүй харин энэ охин бол өөр. Тэрний үйлдэл бүр нь тэрний ухаантайг илэрхийлдэг Бас түүний хоолой үнэхээр содон...

  Тэр ч бас бусдаасаа дутхааргүй дуулдийн шүү. Тэр I Got Boy дуун дээр иргэж ирэхдээ маш их чадвараа дээшлүүлсэн байсан тэр нь надад бус хүмүүст үнэхээр таалагдсан байх. Тэр Яг л Т-ара гийн Борам шиг эгдүүтэй нэгэн энэ хоёрын эгдүүтэй байдал адилхан сангддаг.

  Тэрний античуудаас чи яагаад Жэсс анти юм бэ гэхэд тэд ганц л шалтгаан хэлдэг тэр бол мэдээж хүйтэн царай. тэрэнд тоолж барашгүй сайхан чанарууд бий. Жич загварлаг бүр солонгост дээгүүр ордог. Хоолой гайхалтай зангинасан хоолой. Тэр бас англиар ярихдаа төгс.

  Түүний инээмсэглэл зүрхийг хайлуулна. Үнэнийг хэлэхэд тэрэнд анти цөөхөн байдаг байх шүү. Тэрний талаар юм яриад хэррэггүйээ тэр үнэхээр сайхан бүсгүй.

  Бүжигийн хатан эсвэл гүнж. Тэр бусдаасаа жоохон царай муутай бас дуулах чадвар муу байж болно харин тэр үнэхээр хөгжилтэй сайхан инээмсэглэдэг гэнэн цайлган хүн. Тэр бусдаасаа бага пэнтэй гэхдээ тэр тэрэнд огт санаа зовдоггүй өөрийнхөөрөө байдаг. бас нийтэч өөр энт бас өөр хамтлагийн хүмүүстэй маш их нийлдэг. Тэр бас азтай.  Source: http://girlsgroups.blog.gogo.mn/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-02) Ïðîñìîòðîâ: 940 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû