Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шинэ Өгүүллэгийн тухай ( Бүх зүйл )
 • Шинэ Өгүүллэгийн тухай ( Бүх зүйл ) 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.19 PM (2013-04-17)

  Өгүүллэгийн нэр , Тухай , Дүрүүдийн тухай , Нэмэлт
  Өгүүллэгийн нэр
  Юунагын зовлон (Нэрний тухай доор одоо тайлбарлана

  Өгүүллэгийн тухай
  Юуна их баян айлын охин юугаар ч дутахгүй олон найзтай , Харин түүний санаа зовдог ганц зүйл нь хэтэрхий хөөрхөн байдагт юм . Яагаад вэ ? гэвэл хөөрхөн болхоор найзуудтайгаа гадаа ч гархаас ч айдаг . Никкүн , Тэкён гэсэн 2 залуу түүнд дуралсанаар бүх зүйл өрнөж эхэлнэ .

  Дүрүүдийн талаар

  Юуна - Гол дүр хэтэрхий хөөрхөн баян айлын охин
  Тэёон - Юунагийн эгч ухаантай , их зантай
  Юри - Юнагийн найз , Их зантай , Юунад дандаа  их зантай бай гэж заадаг
  Жиён - Юунад атаархадаг олон охидоос нэг , хорон санаатай
  Үнжүн- Жиёны найз
  Пак Бом - Юнагийн найз
  Никкүн - Юунад дуралсан 2 залуугийн нэг
  Тэкёон - Юунад дуралсан 2 залуугын нэг , никкүны өрсөлдөгч
  Жи-ди - Хүүхэмсэг , бүх охидууд тэрний араас гүйдэг
  Т.О.Р - Жи-Ди ийн найз бас л хүүхэмсэг , царайлаг залуу

  Êàòåãîðèÿ: Өгүүллэг зохиомж | Äîáàâèë: Zip (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 647 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû