Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G.Dragon SME-д 5 жил бэлтгэгдсэн мөн дуугаа яаж бичдэг тухайгаа
 • G.Dragon SME-д 5 жил бэлтгэгдсэн мөн дуугаа яаж бичдэг тухайгаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.21 AM (2013-03-19)

  G-Dragon_Interview_Image-1

  Тэрээр "Thanks you” нэвтрүүлэгийн үеэр энэ тухай ярьсан байна.

  ” Намайг бага байхаас эхлээд байнга л бүжгийн тэмцээнүүдэд оролцдог байсан Яагаад гэвэл манай ээжийн хүсэл гэх үү дээ… Би тэмцээнд оролцох бүрдээ, ямар нэгэн шагнал авдаг байсан. "

  "Нэг өдөр, би гэрийнхэнтэйгээ Цанын бааз явсан, харин энэ үед  SM Entertainment-н  Lee Soo Man бүжгийн тэмцээн зохиож хөтлөгч хийж байсан. Би тэмцээнд оролцсон тэгээд л би SM Entertainment -д орсон би тэнд 5жил бэлтгэгдсэн. Харин дараа нь би  YG Entertainment-д орсон.” гэсэн байна…

  Мөн дуугаа ихэвчлэн өөрөө зохиодог талаар "Хэрвээ би дуу зохиох болвол, үнэн сэтгэлд байгаа зүйлээ л ашигладаг, нэг ёсондоо өөрийн туршлагасаа гэхүү дээ, тиймээс л миний дуунууд ихэнхдээ хайрын талаар байдаг. ”  гэхэд түүнээс, "Хаанаас тэр туршлагаа авсан гэж? чи одоо ч болзож байгаа гэжүү ?” гэхэд G-Dragon  ”Би болзох тал дээр мэргэжилтэн шүү. "

  "Яаж чамд зав байдаг гэж үү?” ХариулT "Харин л дээ.” гэсэн байна.  By; http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-19) Ïðîñìîòðîâ: 572 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû