Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon-ий бодлоор Солонгосын хөгжим үйлдвэрлэл ганц л жанраар хязгаарлагдаж байгаа гэнэ
 • G-Dragon-ий бодлоор Солонгосын хөгжим үйлдвэрлэл ганц л жанраар хязгаарлагдаж байгаа гэнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.20 PM (2013-04-10)

  gd_news_nate_130128

  G-Dragon Big Bang-н Alive Galaxy Tour "The Final” концертийн хэвлэлийн бага хурал дээр Солонгосын хөгжмийн зах зээл/байдлын тухай өөрийн бодлоо хэлсэн байна.

  "Сүүлийн үед надад Солонгосын хөгжмийн төрөл/жанрууд яг ижилхэн болж эхлээд байх шиг санагдах боллоо. Би олон нийтийн хүсч байгаа тэр хөгжмийн төрөл, хэв маягаас *багаханыг л өөрийн хөгжимдөө шингээж өгөхийг хичээдэг. Ийм Солонгос хөгжмийн оронд, харин хурдан эргэлттэй, урт хугацаагаар ноёлолоо тогтоодог тийм онцгой/шинэ төрлийн хөгжим сонсохыг би илүүд үздэг. Би өмнө нь яг хүмүүсийн оюун, мэдрэмж, хуч чадлаа бүрэн шингээсэн, сэтгэл хоногшим тийм сайхан дуунууд зохиогддог байсан үе лүү бид эргэн очно гэж найдаж байна. Америкт бол, шинэ төрлийн урсгал/жанр нь ахин шинэ төрөл гарч иртлээ 1-6 сар ноёлдог шүүдээ гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 484 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû