Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon: Би T.O.P-ийг нүцгэн байхийг нь хараад эрoтик юм байна гэж боддог
 • G-Dragon: Би T.O.P-ийг нүцгэн байхийг нь хараад эрoтик юм байна гэж боддог 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.05 PM (2013-03-08)

  Бигбанг-ийн GД хэлэхдээ : Би Т.О.П-ийг нцгэн байхийг ни хараад эрөтик юм байна гэж боддог.SBS "Strong Heart”-дээр ингэж хэлэн тэнд байсан олон хүнийг алмайруулжээ.
  G-Dragon үргэлжлүүлэн:Т.О.П бараг хэзээ ч нүцгэн байгаагүй. Тэр өөрийн гэсэн хувцас солидог өрөөтэй гэдэг ни өөрийгөө ямар их харуулахийг хүсдэггүйг илэрхийлдэг байх. Бид гадаадийн улс орнуудад байхад,Хэдийгээр бид эр хүмүүс ч гэлээ Т.О.П-ийн нүцгэн биэ эрөтик байдаг.

  G-Dragon :Т.О.П дасгал хийснийхээ дараа надаас өөрийнхөө биeд хүрэхийг асуудаг. Taeyang эсвэл Daesung дасгал хийснийхээ дараа хэзээ ч тэгэж байгаагүй хэмээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 576 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû