Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon 4 жилийн өмнө би Idol байсан одоо бол би уран бүтээлч
 • G-Dragon 4 жилийн өмнө би Idol байсан одоо бол би уран бүтээлч 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.19 PM (2013-03-22)

  20130321_g-dragon_artist

  G-Dragon өөрийгөө өнгөрсөн 4 жилийн туршид их боловсорч өссөн гэж бодож байгаа гэнэ.

  Түүний  Тоглолтын Хэвлэлийн бага хурал дээр. "Та Биг Банг хамтлагийн ахлагч та анх 2009 онд Соло тоглолтоо хийж байсан Тэгэхээр энэ 4 жилийн хугацаанд таны өөрчлөгдсөн зүйл? ” гэж сэтгүүлч асуусан байна.

  "Энэ бүхнийг үргэлжилнэ гэж би мэдэрч байна,Гэхдээ одоо бол би залуухан байна. Тэр үед илүү залуухан байсан. Надад хийхийг хүссэн Тайзан дээр харуулахыг хүссэн Хөгжим хөгжимийн төрлийг олонд хүргэхийг хүсдэг,Гэхдээ би одоо болтол энэ бүхнийг бүрэн дүүрэн харуулж гаргаж чадаагүй юм шиг санагддаг.  Би хэдэн жилийн дараа эргэж харвал Дахиад энэ эрч хүчээрээ байхыг хүсэх байх. Сүүлд нь хэлэхэд, Би хөгжим бичиж эсвэл үзүүлбэрээ үзүүлж байх үедээ бүх зүйлийг маш нарийн боловсронгуйгаар хийхийг хичээдэг.”мөн үргэлжлүүлэн.

  "Өнгөрсөнөөс Их зүйл өөрчлөгдсөн. Би маш их зүйлийг сурч маш сайн уран бүтээл гаргахын тулд их хичээж ажилласан гэж боддог. Хүмүүс надтай адилхан бодож байгаа байх гэж найдаж байна. Эргээд харахад би Аидол байсан хүмүүст өөрийн эгдүүтэй болох гайхалтай төрхийг харуулаад л. Би өөрчлөгдөж байгаа, Би өөрийн уран бүтээлч чанараа Биг банг хамтлагийн тоглолтоос эхлэн илүү тодоруулж тэр тал дээрээ анхаарч байгаа. Бас энэхүү тоглолт маань бүхэлдээ хатуу шаардлагын ажиллагаан дор хийгдэж байгаа гэж бодож байна." гэсэн байна.

  gd

  Харин тэрээр Баллетчидийн талаар "Баярлалаа” нэвтрүүлэг дээр ийнхүү ярьсан байна. 

  "Би саяхан Урлагын ахлах сургуулиар орсон. Тэгэхэд надад, Баллет бүжиглэж байгаа хүүхдүүд их хөөрхөн харагдсан. Зөвхөн тэдний байгаа байдал л үзэсгэлэнтэй харагдаж байсан. ” хэмээн баллетчидад их дуртай болсоноо ийнхүү хэлсэн байна.

  Харин хөтлөгч  ”Тэгвэл магадгүй чи Баллетчинтай суух уу?” гэхэд  "Би Охинтой болохыг хүсдэн.  Хэрвээ би охинтой болвол түүнийг баллетчин болгоно, Түүнийг баллетийн хичээлд нь хүргэхдээ ч дуртай байх болно..  гэсэн байна.  By: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-22) Ïðîñìîòðîâ: 474 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû