Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй хамтлагуудын ритингийн уналт ба өсөлт
 • Эмэгтэй хамтлагуудын ритингийн уналт ба өсөлт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.43 PM (2013-04-10)

  тэгэхээр охидын хамтлагийн хувьд ритинг нь дээшлэх доошлох үе нь ерөнхийдөө шинэ цомогтой холбоотой тайзнаа эргэн ирэх үе чартуудын байр эзлэлт холбоотой байдаг гэнэ.  Сонирхвол: SNSD болон 2NE1 энэ 2 хамтлаг маань бол Кпоп хатан хаад бөгөөд хэзээ ч ритинг нь буухгүйгээр дээш гарсан одод.  Харин T-ara, Kara, Wonder Girls’ болон F(x) гэх хамтлагууд хилийн чанадад нэлээд амжилттай яваа хамтлагууд  бөгөөд Хатадын дараагаар бичигдээж байна гэвч шинэ цомгоо удааснаас болоод F(x) хамтлаг маань Эх орондоо нэр хүндтэй байгаа Brown eyed girls’ болон Miss A хамтлагуудтай эн зэрэгцэж ритинг нь буурлаа.  За тэгж байтал сая зэрэг шахуу тэсрэлтийг хийсэн болоьч чартуудаар тэргүүлж эхэлсан Sistar хамтлаг Эх орондоо нэр хүндтэй болж ритинг нь нэг шатаар өссөн бол 4 M inute  хатлагийн маань тэсрэлт бүтэлгүйтэж өндөр зэрэглэлийн хамтлагуудаас бууж өсөж яваа хамтлаг дуучидруу уруудах нь тэр  Харин Өндөр зэрэглэлд  Secret болон After school үлдэж чадлаа.  A pink , Girls’ Day,  Rainbow болон  Dalshabet нар бол өсөж яваа ододоор шалгараад байтал Rainbow залхуурлаасаа болж ритинг нь буурч оронд нь  NineMuse хамтлаг саяхан гаргасан шинэ дуу цомгийн амжилтаараа дээш өгслөө гэж.  За ингээд хамтлагууд ийнхүү жагслаа гэхдээ уг нь хэдий муу байлаа гээд 4Minute доошилмооргүй санагдлаа гэхдээ энэ бүхэн фенүүд сонсогчид болон хөгжим судлаачидын дүгнэлт гэдгийг санах хэрэгтэй.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 890 | Ðåéòèíã: 4.2/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû