Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Lee Hi 500 феныхээ өмнө тусгай тоглолт хийнэ
 • Дуучин Lee Hi 500 феныхээ өмнө тусгай тоглолт хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.55 AM (2013-05-04)


  Залуу дуучин Lee Hi тун удахгүй "Re-Hi" нэртэй тусгай тоглолтоо нийт 500 фентэйгээ хамт хийх гэж байна. Эдгээр фенүүдийн 250-д нь Lee Hi өөрөө урилга өгсөн бол үлдсэн 250-ийг нь урилга авсан фенүүд нь найз юмуу хосоо дагуулан ирж болох юм байна.

  YG Ent-аас: Уг тоглолтонд уригдсан фенүүд нь үнэгүй үйлчилгээнүүдэд хамрагдхаас гадна тусгай бичлэгэнд орно гэжээ. Тоглолт 5-р сарын 12-нд Сөүлийн Sogang University-д болох бөгөөд Lee Hi өөрийн шилдэг гэсэн дуунуудаасаа дуулахаас гадна шинэ төрлийн дуунууд ч хүртэл дуулах юм байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 465 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû