Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü D-Unit хамтлагийн фэнүүддээ барьж буй гэнэтийн бэлгүүд
 • D-Unit хамтлагийн фэнүүддээ барьж буй гэнэтийн бэлгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.59 PM (2013-02-27)
  http://gokpop.org/_nw/15/93279841.jpg

  Охидын D-Unit хамтлаг фэнүүддээ маш том гэнэтйин бэлгүүдийг  ар араас нь бариж байна. Учир нь тус хамтлаг шинэ гишүүн нэмж авна гэдгээ мэдэгдсэн бөгөөд тэд одоо дөрөв дэх гишүүний хамт шинэ comeback дээрээ ажиллаж байгаа юм . Хамгийн сонирхолтой нь тэдний шинэ цомгийг Block B хамтлагийн ахлагч Zico хариуцан ажиллаж байгаа юм байна. Тэдний шинэ цомог нь хоёр бүлгээс бүрдэх бөгөөд эхний бүлэг нь 7 track тайгаар 3 сарын 4 ний өдөр олон нийтэд цацагдах юм. D-Unit ийн төлөөлөгч шинэ гишүүний талаар мэдэгдэхдээ "Шинэ гишүүн нь өмнө загвар өмсөгч болон хүүхдийн жүжигчин байсан. Тэр их дур булаам бас энэ жил 16 хүрнэ. Түүнийг тус салбарт нь хамгийн залуу алдартан болгоно" гэсэн байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Tsendke (2013-02-27) Ïðîñìîòðîâ: 451 | Ðåéòèíã: 4.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû