Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Цуурхал: T.O.P “We Got Married”-д шоунд оролцохуу?
 • Цуурхал: T.O.P “We Got Married”-д шоунд оролцохуу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.19 PM (2013-04-07)

  20130405-200020.jpg

  Япон сайтуудаар Juyeon-ыг TOP-той WGM-д орно гэсэн цуурхал таржээ.

  Энэ талаархи нэтизэнгүүдийн сэтгэгдэл:

  • Үнэн гэж үү???? ҮНЭХЭЭР ГАЙХАЛТАЙ!!! Миний 2 дуртай хамтлаг: AFTER SCHOOL+BB!!!
  • Үнэн байгаасай!
  • Та нар After School’-ын нэр хүндэд яаж нөлөөлөхийг төсөөлж байна уу…!??
  • playgirlz/boyz-ын хувьд зүгээр ч VIP’ нар яах бол??
  • Би үнэн гэж бодохгүй байна. TOP WGM-д ороход хэтэрхий ичимхий тиймээс бусад BB-ын гишүүдээс орж магадгүй байх гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 720 | Ðåéòèíã: 4.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû