Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Big Bang хамтлагийн дэбютээс өмнөх зургууд
 • Big Bang хамтлагийн дэбютээс өмнөх зургууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.34 PM (2013-03-05)

  Big Bang хамтлагийн гишүүдийн өнгөрсөн цагийн зургуудыг SBS-н ‘Good Morning‘-ийн нэгэн анги дээр гаргалаа.

  Олон хүмүүс T.O.P-ийн дунд-сургуулийн бондгор нүүр мөн одоогийнхоор тэс өөр галбиртайд гайхаж байсан юм.

  G-Dragon-ий хувьд бол үргэлж л лаг залуу байсан бололтой. Тэр анх MBC-ийн хүүхдэд зориулсан ‘Bbo Bbo Bbo‘-д дэбютээ хийж байсан. Тэр маш залуудаа (жаахандаа) гайхамшигтай бүжгийн мөн репийн авъясаараа ‘Little Roola‘ гэх нээрээ алдартай болсон. Түүний сургуулийн амьдарлаас ярьвал, G-Dragon-ий дунд сургуулийн багш "тэр хийх ёстой зүйлийнхээ төлөө чадах бүхнээ хийдэг байсан” гэж магтсан юм.


  Дараа нь, Taeyang G-Dragon-той адил ахлах сургуульд сурж байсан юм. Тэр цагт, Taeyang одоогийн стилээсээ нилээн өөр их урт үстэй байжээ.

  Мөн бас, их олон хүмүүсийн анхаарлыг татсан гишүүн бол Daesung, тэр яаг л хэвээрэй байна. Daesung-ийн дунд сургуулийн багш Daesung-ийг хөгжмөнд авъяастай гэж мэдэж байсан бас илүү хичээвэл дуучин болж чадна гэж хэлж байсан.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-05) Ïðîñìîòðîâ: 488 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû