Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Beast-ийн гишүүдийг Gayoon эрэгтэй хүн гэж хардаггүй
 • Beast-ийн гишүүдийг Gayoon эрэгтэй хүн гэж хардаггүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.21 PM (2013-04-06)

  20130205_gayoon_boyfriend

  4minute Gayoon өмнө нь Doojoon эсвэл Yoseob -тэй болзож байсан тухайгаа  ‘Beatles Code ‘дээр ил болгожээ.

  Нэвтрүүлгийн хөтлөгч "Doojoon өмнө нь чамайг найз охиноо болгохыг хүссэн” Gayoon хариуд нь "Тэр намайг сонгосон учир нь бид үнэхээр дотно байдаг” гэжээ.

  Дараа нь ахин хөтлөгч нар "Чамд Doojoon ямархуу санагддаг вэ?”  хариуд нь "Би түүнийг эрэгтэй хүний талаас харж байгаагүй.Трайнее байх хугацаанд надад тусалж дэмжилцэж байсанаас өөр зүйлгүй.” гэхэд хөтлөгч хариуд нь хэд хэдэн удаа Beast-ийн Yang yoseop-тай хайрын скандэлд орж байсан шүү дээ энэ талаар "Энэ тийм хайрын тухай болоод байх асуудал биш байх аа. Бид зүгээр л үнэхээр дотно байдаг"


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 753 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû