Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B.A.P Хамтлаг германы чарт-д 16 сар тасралтгүй эхний 10-т орсон анхны K-pop хамтлаг
 • B.A.P Хамтлаг германы чарт-д 16 сар тасралтгүй эхний 10-т орсон анхны K-pop хамтлаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.43 AM (2013-06-09)

  B.A.P хамтлагийн залуус Германы чартад гурван сар дарааллаж нэгд жагссаныг фенүүд нь мэдэж байгаа байх тэгвэл энэ амжилтаар ч залуусын амжилт дуусаагүй аж.

  2012 оны нэгдүгээр сард дэбют хийсэн залуусын хоёрдох эргэн ирэлтийн No Mercy дуу нь тус чартыг 2 сар тэргүүлж ирсэн бөгөөд тэр оны "Оны шилдэг дуу”-гаар шалгарсан юм байна

  Тэгээд ч зогсоогүй тэд Германы Азийн Хөгжмийн Чарт-ын хамгийн том амжилтыг гаргаад байгаа нь 16 сарын турш тасралтгүй эхний 10т орж байгаа байдал юм байна!!


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 455 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû