Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B2ST-ийн Selca ном худалдаанд гарна
 • B2ST-ийн Selca ном худалдаанд гарна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.45 PM (2013-04-09)

  tumblr_mi4zme9SqF1qc4drwo1_1280

  1. Нэр: SELCA BOOK by BEAST (International Edition)

  2. Үнэ: 30,000 вон
  3. Хуудасны тоо: 520 хуудас
  4. Худалдаанд гарах хугацаа
  1) Урьдчилсан захиалга : 2 сарын 13-20 /Кёобо номны дэлгүүр/
  2) Ердийн : 2 сарын 22

  5. Дагалдах зүйлс
  1) Урьдчилсан захиалга : нуглардаг нүүртэй ил захидал + 1 полароид зураг
  2) Ердийн : 3 хэвлэмэл зураг + 1 полароид зураг

  6. Агуулга
  B2ST-ийн өөрсдөө зурагчид болж 3 сарын турш авсан өөрсдийх нь зураг байгаа бөгөөд тэдний өдөр тутмын амьдралтай танилцах боломжтой юм.
  520 хуудас 200% өндөр чанартай, нэг хуудсанд бүтэн гарсан зурагнууд байх болно.

  Агуулгыг гарчигаар:

  1. Мартагдашгүй мөч /잊을 수 없는 순간 / – Yoon Doojoon
  2. Сайхан дурсамж / 즐거운 추억 / – Jang Hyunseung
  3. Жаргалтай өдрүүд / 기쁨의 나날 / – Yong Junhyung
  4. Аз жаргалтай түүх / 행복한 이야기 / – Yang Yoseop
  5. Бүх зүйлсд баярлалаа / 모든 것이 고마운 당신 / – Lee Gikwang
  6. Дара уулзатлаа….! /언젠가 다시…! / – Son Dongwoon

  tumblr_mi4znlZRxU1qzjehuo1_1280

  tumblr_mi4znlZRxU1qzjehuo2_1280

  tumblr_mi4znlZRxU1qzjehuo3_1280


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 446 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû