Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Архив: Jiyeon Hwayoung-ийг алгадаж байсан
 • Архив: Jiyeon Hwayoung-ийг алгадаж байсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.30 PM (2013-03-24)

  T-ara хамтлагийн хуучин арын бүжигчин Jiyeon хуучин гишүүн Hwayoung-ийг алгадаж байсан гэдгийг баталжээ...

  Jiyeon Hwayoung-ий хацарлуу алгадаж байсан талаар бичсэн нийтлэл онлайн цацагджээ:

  "Би Hot Chicks-ийн гишүүн T-ara ийн арын бүжигчин байсан би бас Davichi, KARA, Brown Eyed Girls, Rainbow Pixie, зэрэг хамтлагуудтай хамтарж ажиллаж байсан.

  Тэгэхэд Японд тоглолттой байсан юм аа. Hwayoung-ийг элсэн орсны дараагаар бид ‘Lovey Dovey’-ийн shuffle бүжгээрээ нэрд гараад байсан жилийн сүүлчийн ‘Roly Poly’ performance-дээ бэлдэж байсан юм.

  Нэг бэлтгэлтйн үеэр Kwang Soo бидний хөтөлбөрт ажлыг шахуу хөтөлбөрд оруулчихсан байсан болохоор бүжигчид болон T-ara ийн гишүүд бүгд маш ядарчихсан мэдрэмтгий болчихсон байсан.

  Бүгд өөрсдийн сүүлийн эрч хүчээ шавхан бэлдэж байсан тэгэхэд Hwayoung бүжгийн хөдөлгөөн дээр бага зэргийн алдаа гаргачихсан л даа.

  Үнийг харсан Jiyeon, Soyeon 2 "Чи энэ хамтлагт орхоор шийдсэн л бол илүү хичээж ажиллах хэрэгтэй юм биш үү” гэж хэлэн шоолж инээж байсан.

  Hwayoung тэгээд жоохон сэтгэлээр унасан ч бүжгийн ахлагч нөхцөл байдлыг зохицуулан бэлтгэлээ үргэлжлүүлсэн. Гэхдээ Hwayoung-ий царайнд таагүй байдал ажиглагдаж үүнийг харсан Jiyeon Hwayoung-ий хацарлуу алгадан тэр T-ara хамтлагийг аль хэдийн байгуулагдаад удсаны дараа орж ирсэн учраас тийм нүүрний илэрхийлэл гаргалгүй ухаантайхан шиг бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй гэж хэлж байсан.

  Нөхцөл байдал маш хүйтэн болсон тул Hyomin Jiyeon-ийг гадагшаа авч гаран чи жоохон том болох хэрэгтэй гэж хэлж байсан.

  Hwayoung-ий осол ил болсны дараа ч гэсэн тэрнийг тайвшруулахын оронд бүгдээрээ таагүй хандаж байсан.

  Ослын дараагаар T-ara ‘Day By Day’ performance-ээ Brown Eyed Girls, Davichi нарын арга хэмжээнээс болоод алгасаж бэлдсэн.

  Тэднийг ТВийн дэлгэцээр харж байхад би Hwayoung болон тэдний харьцаа сайжирч дээ гэж бодсон гэвч тэд машинд тэрний хажууд суухыг хүсэхгүйгээр урдаас нь харж байгаад хайч чулуу давуу тоглож байсан” гэсэн нийтлэл цацагджээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 1296 | Ðåéòèíã: 4.2/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû