Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Akdong Musician' Одоогоор өөрсдийн зохиосон 54 дуутай
 • 'Akdong Musician' Одоогоор өөрсдийн зохиосон 54 дуутай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.42 PM (2013-04-03)

  akdong-musician

  Акдон ахан дүүс маань ТЭмцээндээ маш амжилттай яваа бүр шилдэг 3-т үлдээд байгаа тэднийг JYP-д орсон гэх албан бус мэдээлэл ч байна.

  Харин ах дүүс маань саяхан нэгэн сонирхолтой ярилцлага өгчээ..

  Chan Hyuk: "Одоогийн байдлаар бид 54 дуутай.  ‘K-Pop Star 2’ тэмцээний үеэр би нэмж зохиосон. Тийм болохоор л өмнөхөөсөө ихэссэн… ”

  Хөтлөгч яагаад дуугаа өөрсдөө зохиодог юм? гэхэд  "Яагаад гэвэл энэ бидний хувьд илүү давуу тал болно.”

  Lee Chan Hyuk нэмж "Бид маш шаргуу бэлдэж байгаа.  бид аль хэдий нь стрэссэд ороод байгаа. Гэхдээ бид тайзан дээр бэлдсэн бүхнээ харуулах болно. гэж итгэж байна. ”

  Харин түүний дүү болох Lee Soo Hyun , "Яагаад гэвэл бид тийм ч их шууд үзүүлбэр үзүүлээгүй, бид өөрсдийнхөө чадлаар хамгийн сайнаараа хичээж байна. Та бүхнийг биднийг сонирхон үзвэл бид их баярлах болно.. ” гэсэн байна

  Тэд "K-Pop Star 2” нэвтрүүлэгийн шилдэг 3т  , Bang Ye Dam, болон Andrew Choi.нарын хамт багтаж байсан бол ямартай ч сүүлчийн шилдэг 2т багтаж чадсан билээ… Ялагч болохыг ч үгүйсгэхгүй…

  Мөн өмнөх жилийн Нэвтрүүлэгт 15& хамтлагийн Пак Жимин Түрүүлж Лийхаи 2т орж байсан билээ..  By: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-03) Ïðîñìîòðîâ: 498 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû