Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü A Pink Eunji жүжигчин Jo In Sung ах үнэхээр халамжтай
 • A Pink Eunji жүжигчин Jo In Sung ах үнэхээр халамжтай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.35 PM (2013-04-11)


  'That Winter The Wind Blows' драма дээр A Pink Eunji жүжигчин Jo In Sung-тай хамтран тоглосон билээ. Энэ тухайгаа тэрээр SBS телевизийн нэгэн нэвтрүүлэгт оролцохдоо чөлөөтэй ярьсан байна.

  Тэрээр хэлэхдээ: Jo In Sung ах амьдрал дээрээ хамгийн халамжтай нь. Би анх Jo In Sung ахтай хамт драма-д тоглоно гэхийг сонсоод их айж бас сандарч байсан. яагаад гэвэл Jo In Sung ах алдартай од жүжигчин тиймучраас би киноны зураг авалт дээр юу ч ярьж чадаагүй байхад надтай эхэлж дугарч яриа өдсөн. Харин би жүжиглэлтийнхээ талаар түүнээс асуухад надад тусалж байсан нь үнэхээр халамжтай. Би Jo In Sung ахаас жүжиглэлтийн талаар олон зүйл сурсан гэжээ...

  By: allkpop.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-11) Ïðîñìîòðîâ: 638 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû