Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1 CL-ийн өмссөн хувцас шүүмжлэлд өртжээ...
 • 2NE1 CL-ийн өмссөн хувцас шүүмжлэлд өртжээ... 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.54 AM (2013-06-11)


  2NE1 CL-ийн өмссөн хувцас шүүмжлэлд өртжээ...

  Тэрээр 6-р сарын 9-ны SBS 'Inkigayo' өөрийн шинэ соло дуу болох The Baddest Female дуугаа дуулсан. Энэ үеэр түүний өмссөн хувцас шүүмжлэл дагуулжээ. Тэрээр хувцасаа буруу сонгосон бололтой алаг өнгийн хүрэмний дотор усны хувцас мэт зүйл өмсжээ. Энэ үзэгчдэд усны хувцас биш дотуур хувцас мэт харагдаж байсан юм.

  Зарим шүүмжлэгчид хэлэхдээ: Иймэрхүү эвгүй бичлэгүүдыг олон нийтийн тв-үүдээр гаргаж болмооргүй юм. Би бүр гэр бүлийнхнийхээ хажууд түүнийг үзэхээс ичиж байлаа гэжээ.

  Харин Фенүүд н: CL-ийг өмөөрч тэр гоё харагдаж байсан, Beyonce мэтийн дэлхийн хэмжээний одууд иймэрхүү хувцас өмсөж л байдаг шүү дээ гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-11) Ïðîñìîòðîâ: 1148 | Òåãè: The Baddest Female | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû