Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2AM Jinwoon жүжигчин Go Jun Hee нар ‘We Got Married’ – ын шинэ хос
 • 2AM Jinwoon жүжигчин Go Jun Hee нар ‘We Got Married’ – ын шинэ хос 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.55 PM (2013-02-07)


  ‘We Got Married‘ шоуны шинэ хосуудаар 2AM Jinwoon болон жүжигчин Go Jun Hee нар тодорчээ.

  ‘We Got Married‘ шоуны албанаас: Бид үзэгчдээс маш их шүүмжлэл авч байгаа. Тийм учраас Lee Joon болон Oh Yeon Seo нарын дараагын хосоор Go Jun Hee, Jinwoon нарыг сонгож байна гэжээ.

  Жүжигчин Go Jun Hee-ийн талаас: Тэдний анхны зураг авалт болох гэж байна. цаашид юу болохыг сайн мэдэхгүй байгаа ч зураг авалт төлөвлөсний дагуу үргэлжлэх болно гэжээ.

  2am Jinwoon болон жүжигчин Go Jun Hee нар 6 насны зөрүүтэй бөгөөд тэдний эхний анги 2-р сарын 9-нд гарна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-07) Ïðîñìîòðîâ: 483 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû