Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны Miss Korea тэмцээнд оролцогчдын дуртай Idol-ууд
 • 2013 оны Miss Korea тэмцээнд оролцогчдын дуртай Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.04 AM (2013-05-26)


  2013 оны Miss Korea тэмцээний нийт 55 мисс-үүдийн дунд хамгийн дуртай Idol-ууд гэсэн судалгааг явуулж дуусжээ...


   

  #1 Хамгийн дуртай эрэгтэй Idol: Big Bang


  #2 Tie: B2ST


  #2 Tie: SHINee


  #1 Хамнгийн дуртай эмэгтэй Idol: Hyuna


  #2 Sulli


  #3 Park Gyuri


  #1 WGM шоунд хамтдаа оролцохыг хүсдэг эрэгтэй Idol: TOP


  #2 Taecyeon


  #1 Ямар эмэгтэй хамтлагт элсэж орох хүсэлтэй: SISTAR


  #2 4minute

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-26) Ïðîñìîòðîâ: 874 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû