Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд дэбютээ хийсэн хамтлаг дуучид
 • 2012 онд дэбютээ хийсэн хамтлаг дуучид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.50 PM (2013-04-23)


  2012 онд дэбютээ хийсэн хамтлаг дуучидын жагсаалтыг хүргэж байна...  Тод хараар бичсэн нь хамтлаг дуучдын нэр болон "Debut дуу”
  - Debut хугацаа: 
  - Debut гүйцэтгэл огноо:
  - Харяалагддаг entertainment компани: 

  1-ээс - 3-р сар

  chAOS; "She Is Coming”
     -Debut date: January 6 
     -Debut performance date: January5
     -Company: Winning InSight
  Lay-T; "Come Catch Me”
     -Debut date: January 10
     -Company: BS Entertainment
  Hwang Do Hye; "Disappearance”
     -Debut date: January 12
  Rainbow Pixie; "Hoi Hoi”
     -Debut date: January 12
     -Debut performance date: January 24
     -Company: DSP Media
  Baby Soul + Yoo Jia; "She’s A Flirt”
     -Debut date: January 18
     -Company: Woolim Entertainment
  4Heaven "I’m Sorry I Love You”
     -Debut date: January 19
     -Company: Bridge Entertainment
  B.A.P; "Warrior”
     -Debut date: January 26
     -Debut performance date: January 27
     -Company: TS Entertainment
  Six Bomb; "Chicky Chicky Bomb”
     -Debut date: January 27
     -Debut performance date: January 28
     -Company: Jang Entertainment
  Miryo (Brown Eyed Girls); "Dirty”
    -Debut date: February 1
     -Debut performance date: February 2
     -Company: Nega Network
  Paul Kim; "My Love”
     -Debut date: February 8
     -Company: XP Entertainment
  Spica; "Russian Roulette”
     -Debut date: February 8
     -Debut performance date: February 9
     -Company: B2M Entertainment
  Ailee; "Heaven”
     -Debut date: February 9
     -Debut performance date: February 9
     -Company: YMC Entertainment
  Tomboy Girls; "Never Say Goodbye”
     -Debut date: February 9
     -Company: Tomas Entertainment
  Speed; "Lovey Dovey Plus”
     -Debut date: February 14
     -Debut performance date: February 19
     -Company: GM Contents
  EXID; "Whoz That Girl”
     -Debut date: February 16
     -Debut performance date: February 16
     -Company: AB Entertainment
  WOW; "When The Sun Rises”
     -Debut date : February 17
  Cutie-L; "Jumping”
     -Debut date: February 20
     -Company: Navi Actors
  John Park; "Falling”
     -Debut date: February 22
     -Debut performance date: February 23
     -Company: Music Farm
  Pandora; "Open Pandora’s Box”
     -Debut date: March 6
     -Company: TS Family Entertainment
  NU’EST; "Face”
     -Debut date: March 14
     -Debut performance date: March 15
     -Company: Pledis Entertainment
  2BiC; "I Made Another Girl Cry”
     -Debut date: March 14
     -Debut performance date: April 20
     -Company: Nextar Entertainment 
  Pamela; "Although It’s Painful and Hateful”
     -Debut date: March 15
     -Company: Kkun Entertainment
  Soohyun (U-KISS); "Snowman”
     -Debut date: March 15
     -Company: NH Media
  BT-Swing; "Rescue 101”
     -Debut date: March 16
     -Company: 101 Doors
  BTOB; "INSANE”
     -Debut date: March 21
     -Debut performance date: March 22
     -Company: Cube Entertainment
  ViViD; "Attention Me” 
     -Debut date: March 28 
     -Debut performance date:
     -Company: NTree Entertainment 

  4-өөс 6-р сар

  LXIA; "Sexy Brown”
     -Debut date: April 5
     -Company: Virus Musik Company
  EXO-K; "MAMA”
     -Debut date: April 8
     -Debut performance date: April 8
     -Company: SM Entertainment
  Ruby; "Get Down”
     -Debut date: April 9
     -Company: HY Entertainment
  7.9.4.2; "I’ll Be Famous”
     -Debut date: April 12
     -Company: Contents Storage
  Andamiro; "Malgo”
     -Debut date: April 20
     -Debut performance date: April 21
     -Company: Trophy Entertainment
  Fwaney; "Secret”
     -Debut date: April 25
     -Company: Woody Entertainment
  VIXX; "Super Hero”
     -Debut date: May 4
     -Debut performance date: May 24
     -Company: Jellyfish Entertainment
  Hello Venus; "Venus”
     -Debut date: May 9
     -Debut date: May 10
     -Company: Pledis Entertainment
  Gangkiz; "HONEY HONEY”
     -Debut date: May 16
     -Debut performance date: May 18
     -Company: Core Contents Media
  She’z; "My Way”
     -Debut date: May 17
     -Debut performance date: May 17
     -Company: Line Entertainment
  Sunny Days; "Take Away”
     -Debut date: May 18
     -Company: Haeun Entertainment
  JJ Project; "Bounce”
     -Debut date: May 22
     -Debut performance date: May 24
     -Company: JYP Entertainment
  Jokwon (2AM); "I’m Da One”
     -Debut date: June 25
     -Debut performance date: June 29
     -Company: Big Hit Entertainment
  TTS—TaeTiSeo (Girls Generation); "Twinkle”
     -Debut date: April 29
     -Debut performance date: May 3
     -Company: SM Entertainment
  A-JAX; "One 4 U”
     -Debut date: June 1
     -Debut performance date: June 2
     -Company: DSP Media
  Cross Gene; "La-Di Da-Di”
     -Debut date: June 8
     -Debut performance date: June 14
     -Company: Amuse Korea
  4K; "Rocking Girl”
     -Debut date: June 12
     -Company: Choeun Entertainment
  BOB4; "Mystery Girl”
     -Debut date: June 15
  Busker Busker; "Cherry Blossom Ending”
     -Debut date: June 21
     -Debut Performance date: June 29
  Crayon Pop; "Bing Bing”
     -Debut date: June 23
     -Debut performance date: July 24
     -Company: Chrome Entertainment

  7-оос 9-р сар

  J-Min; "Step Up”
     -Debut date: July 2
     -Debut performance date: August 27
     -Company: SM Entertainment 
   Attack; "Plan B”
     -Debut date: July 3
     -Debut performance date: July 3
     -Company: K-Pop Live
  Big Star; "Hot Boy”
     -Debut date: July 4
     -Debut performance date: July 13
     -Company: Brave Entertainment
  FLASHE; "Drop It”
     -Debut date: July 7
     -Debut performance date: July 23
     -Company: CGM Entertainment
  Wooyoung (2PM); "Sexy Lady”
     -Debut date: July 7
     -Debut performance date: July 15
     -Company: JYP Entertainment
  Juniel; "illa illa”
     -Debut date: July 7
     -Debut performance date: July 7
     -Company: FNC Entertainment
  GLAM; "Party (XXO)”
     -Debut date: July 15
     -Debut performance date: July 19
     -Company: Big Hit Entertainment
  EZIS; "XX Girl (feat. Jay Park)”
     -Debut date: July 17
      -Debut performance date: July 31
     -Company: FaceMaker Entertainment 
  Lumi-L; "PoPoPo”
     -Debut date: July 18
     -Debut performance date: September 2
  C-Clown; "Solo”
     -Debut date: July 20
     -Debut performance date: July 21
     -Company: Yedang Entertainment
  Tahiti; "Tonight”
     -Debut date: July 24
     -Debut performance date: July 27
     -Company: Dream Star Entertainment
  A-Prince; "You’re The Only One”
     -Debut date: July 25
     -Company: NEW PLANET Entertainment
  La_TTE; "Don’t Stop”
     -Debut date: July 27
     -Debut performance date: 
     -Company: StarCubic Entertainment
  Jevice; "I Want to Love Now”
     -Debut date: July 27
     -Debut performance date: April 4
     -Company: Dream Tea Entertainment
  D-Unit; "I’m Missin’ You”
     -Debut date: August 1
     -Debut performance date: August 2
     -Company: D-Business
  AOA; "Elvis”
     -Debut date: August 30
     -Debut performance date: August 26
     -Company: FNC Entertainment
  K-Boys; "K-Boys”
     -Debut date: August 8
     -Company: NSB Korea
  Tasty; "You Know Me”
     -Debut date: August 8
     -Debut performance date: August 11
     -Company: Woolim Entertainment
  EVOL; "We’re A Little Different”
     -Debut date: August 10
     -Debut performance date: August 16
     -Company: BranNew Stardom
  SKarf; "Oh! Dance”
     -Debut date: August 16
     -Debut performance date: August 17
     -Company: Alpha Entertainment
  E7; "U”
     -Debut date: August 16
     -Debut performance date: August 17
     -Company: Excellent Entertainment
  Two-X; "Double Up”
     -Debut date: August 16
     -Debut performance date: August 16
     -Company: J-Tune Camp
  D na Ade; "Replay”
     -Debut date: August 20
     -Company: Digi Entertainment
  Tiny-G; "Tiny-G”
     -Debut date: August 23
     -Debut performance date: August 22
     -Company: GNG Production 
  FIESTAR; "Vista”
     -Debut date: August 31
     -Debut performance date: September 2
     -Company: LOEN Entertainment 
  24K; "Hurry Up”
     -Debut date: September 6
     -Debut performance date: September 9
     -Company: Choeun Entertainment 
  Ne-P; "DoRaDoRa”
     -Debut date: September 6
     -Debut performance date: September 6
     -Company: Naeum Entertainment
  Baek Ayeon; "Sad Song”
     -Debut date: September 10
     -Debut performance date: September 18
     -Company: JYP Entertainment/AQ Entertainment 
  100%; "Bad Boy”
     -Debut date: September 18
     -Debut performance date: September 21
     -Company: TOP Media
  Offroad; "Bebop”
     -Debut date: September 19
     -Debut performance date: September 21
     -Company: Inwoo Entertainment/Kairos Enterprise
  Lunafly; "How Nice Would It Be”
     -Debut date: September 6
     -Debut performance: October 1
     -Company: NegaNetwork 
  Goddess; "Farewell Party”
     -Debut date: September 28
     -Debut performance date: September 21
     -Company:  KW Entertainment 
  84LY; "Girl Talk”
     -Debut date: September 29
     -Debut performance date: September 28
     -Company: ShowM 
  Mr.Slam; "Don’t Call Me Baby”
     -Debut date: September 30
     -Company: KKUN Entertainment

  10-аас 12-р сар

  Mr.Mr; "Who’s That Girl”
     -Debut date: October 4
     -Debut performance date: October 5
     -Company: TH E&M 
  15&; "I Dream”
     - Debut date: October 5
     - Debut performance date: October 7
     -Company: JYP Entertainment 
  A.cian; "Stuck”
     -Debut date: October 5
     -Debut performance date: September 28
     -Company: ISS Entertainment 
  CRAZYNO; "MUSICHE”
     -Debut date: October 6
     -Debut performance date: November 8
     -Company: JFC Entertainment
  Stephanie; "Game”
     -Debut date: October 7
     -Debut performance face: November 3
     -Company: Media Line Entertainment/SM Entertainment
  TOXIC; "Lonely”
     -Debut date: October 12
     -Debut performance date: October 19
     -Company: TNC Entertainment
  Wonder Boyz; "Open The Door”
     -Debut date: October 15
     -Debut performance date: October 18
     -Company: Ent102
  POP Con; "Nol Ja Go”
     -Debut date: October 16
     -Company: JES Entertainment
  Son Seungyeon; "Heart Heart”
     -Debut date: October 23
     -Debut performance date: November 1
     -Company: Universal Music
  Lee Hi; "1,2,3,4”
     -Debut date: October 27
     -Debut performance date: November 4
     -Company: YG Entertainment
  E2RE; "Deep Night Sad Song”
     -Debut date: October 31
     -Debut performance date: November 2
     -Company: CSHappy Entertainment 
  Baek Seungheon; "Til The Sun Rises”
     -Debut date: November 2
     -Debut performance date: November 9
     -Company: C.TWO Entertainment
  A-Prince; "Hello”
     -Debut date: November 5
     -Debut performance date: November 10
     -Company: New Planet Entertainment
  Sunggyu; "60 Seconds”
     -Debut date: November 18
     -Debut performance date: November 23
     -Company: Woolim Entertainment
  Noh Ji Hoon; "Punishment”
     -Debut date: November 7
     -Debut performance date: November 8
     -Company: Cube Entertainment
  Siaena; "Winter Is Coming”
     -Debut date: November 7
     -Company: Real Collabo
  The SeeYa; "Be With You”
     -Debut date: November 12
     -Debut performance date: November 15
     -Company: Core Contents Media
  Natthew; "She’s Bad”
     -Debut date: November 15
     -Debut performance date: November 15
     -Company: CJ Entertainment 
  Playa; "Say In My Song”
     -Debut date: November 23
     -Company: Owl Entertainment
  Yoseob; "Caffeine (feat. Junhyung)”
     -Debut date: November 26
     -Debut performance date: November 30 
     -Company: Cube Entertainment
  Seungyeon; "Guilty”
     -Debut date: November 30
     -Debut performance date: December 15
     -Company: DSP Media
  Jiyoung; "Wanna Do”
     -Debut date: November 30
     -Debut performance date: December 16
     -Company: DSP Media
  Jackpot; "Shake It Me”
     -Debut date: December 5
     -Company: TS Family Entertainment 
  Gyuri; "Day Dream”
     -Debut date: December 21
     -Debut performance date: December 23
     -Company: DSP Media  Source
  : GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 742 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû